Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei


Bunurile comune pot fi împărţite între soţi chiar şi în timpul căsătoriei, dar în anumite situaţii. Am să răspund acum la câteva întrebări care frământă multe cupluri căsătorite din ziua de azi: “Dacă soţul meu sau soţia a făcut datorii fără ca eu să ştiu, poate cineva (vreun creditor) să-mi ia casa?” sau “Dacă nu mai suport violenţele soţului sau soţiei, pot să împart bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei?” sau “Dacă soţul sau soţia are o relaţie extraconjugală şi a plecat de acasă, pot să împart bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei?”.

Trebuie ştiut că Instanţa de Judecată, la cererea motivată a dumneavoastră, poate să dispună partajul bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei pentru motive temeinice cum ar fi:

– soţul pârât a făcut unele datorii fără ca şi celălalt soţ să ştie, şi care nu sunt comune;

– soţul pârât a părăsit domiciliul comun şi a luat sau a înstrăinat o serie de bunuri comune;

– rele tratamente aplicate soţului reclamant de către celălalt soţ (violenţă fizică, verbală – o viaţă imposibil de trăit);

-alungarea soţului reclamant din propria casă şi folosirea bunurilor comune de către soţul pârât ş.a.

Aceste motive temeinice trebuiesc dovedite în Instanţa de Judecată prin probe, înscrisuri, interogatoriul pârâtului, martori şi expertize tehnice de specialitate.

Şi în acest caz, ca şi în cel al partajului bunurilor comune după desfacerea căsătoriei, se dă o “bătălie” între părţi privind cota de contribuţie la dobândirea bunurilor comune de către soţi.

Cererea de chemare în judecată va trebui argumentată şi trebuie să aibă corespondent juridic prin prisma probelor administrate în Instanţa de Judecată. Referitor la competenţă, cererea se va introduce la fel ca şi cererea de partaj a bunurilor comune după desfacerea căsătoriei şi competentă este întotdeauna Judecătoria.

Va trebui să anexaţi, pentru o acurateţe şi o judecare cu celeritate a cauzei dumneavoastră de către Instanţa de Judecată, o serie de înscrisuri, respectiv certificatul de căsătorie, certificatul medico-legal (în cazul în care există violenţă), dacă sunt copii minori, certificatele de naştere ale acestora, precum şi titlul de proprietate asupra bunurilor comune.

Referitor la întrebarea privind datoriile făcute de soţul pârât către diverse persoane fără consimţământul dumneavoastră, pot să vă spun că bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi. Există însă situaţii când, după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor (datornicul), creditorul său personal poate cere împărţirea bunurilor comune dar numai pentru acoperirea creanţei acestuia (datoria făcută de soţul pârât). Bunurile astfel atribuite celor doi soţi devin proprii.

Exemplu:

“Constată că părţile au dobândit în comun, în timpul căsătoriei, o construcţie realizată cu mijloace comune pe terenul proprietate T, imobil situat în comuna Z, strada X. Constată că reclamanta pârâtă are o cotă de 80% la dobândirea bunului comun, iar pârâtul reclamant are o cotă de 20%. Dispune efectuarea, în cauză, a unei expertize a construcţiei cu următoarele obiective: – identificarea, evaluarea, măsurarea construcţiei bun comun;

– propunerea unor variante de lotizare în natură, dacă bunul este comod partajabil în natură;

– stabilirea eventualelor sulte.”

Sursa : Eva.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *