Avocatul Evei: 10 condiţii pentru a te căsători legal. Vezi ce trebuie să faci!


iStock_000009416979XSmallDeoarece căsătoria este un moment special pentru oricine doreşte să facă acest pas, el trebuie pregătit dinainte şi din punct de vedere al legitimităţii persoanelor ce intenţionează să se căsătorească. Vă prezentăm azi un set de condiţii de formă şi de fond premergătoare cerute de legea română pentru ca o căsătorie să fie considerată legală, precum şi anumite impedimente la căsătorie.

1) Căsătoria se încheie între bărbat şi femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora;
2) Soţii trebuie să aibă împlinită vârsta de 18 ani, excepţie fac cazurile prevazute de lege, vârsta putând coborî până la 16 ani;
3) Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită;
4) O altă condiţie constă în aceea ca cei doi viitori soţi să nu fie rude în linie dreaptă (copii, parinti, bunici, nepoţi) şi nici în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv (fraţi, unchi, veri primari).  Nici celor ce au devenit rude prin adopţie nu le este permisă casatoria;
5) Tutorele şi persoana minoră aflată sub tutela sa nu au voie să se căsătoreasca;
6) În continuare în noul Cod Civil român căsătoria între persoane de acelaşi sex este interzisă, diferenţa de sex rămânând o condiţie de fond;
7) Viitorii soţi au obligaţia de a-şi comunica reciproc starea sănătăţii lor. Există dispoziţii legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli;
8 )   O altă condiţie de formă, anterioară încheierii căsătoriei: cei doi se vor prezenta împreună la sediul primăriei pentru a-şi da consimţământul la căsătorie în mod public, în prezenţa a doi martori, în faţa ofiţerului de stare civilă;
9) Căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie este lovită de nulitate absolută (Art. 295 noul Cod Civil). Nulitatea este însă acoperită dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecatoreşti a intervenit convieţuirea soţilor, soţia a născut sau a rămas însărcinată ori au trecut doi ani de la încheierea căsătoriei;
10) Cei doi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricaruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *