Arestul la domiciliu conform Noul Cod de Procedură Penală


[frame src=”http://avocatmurariurazvan.ro/wp-content/uploads/2014/04/primul-arest-la-domiciliu-in-romania-procurorul-general-nu-suntem-pregatiti-246131.jpg” width=”200″ height=”300″ align=”right” linkstyle=”normal”]

Arestul la domiciliu conform Noul Cod de Procedură Penală

Procesul penal conform Noului Cod de Procedură are 4 faze: începe cu urmărirea penală (dispusă întâi cu privire la faptă, apoi la persoană), se continuă cu verificarea competenţei şi a legalităţii probelor administrate și a sesizării instanţei în cadrul procedurii camerei preliminare, se soluționează de către instanța de judecată (hotărârea fiind supusă doar apelului) și hotărârea judecătorească rămasă definitivă este apoi pusă în executare.

Noul Cod prevede separarea funcţiilor judiciare în procesul penal prin instituirea a două instituții noi având ca scop respectarea principiul legalităţii și a drepturile fundamentale ale omului: judecătorului de drepturi şi libertăţi şi judecătorului de cameră preliminară.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi este judecătorul care soluționează în cursul urmăririi penale toate aspectele privind: măsurile preventive, asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu; actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege; încuviinţează percheziţiile și tehnicile speciale de supraveghere și procedura audierii anticipate. Acesta devine apoi incompatibil să soluţioneze cauza pe fond. Astfel, orice măsură ce ar putea să afecteze drepturile şi libertăţile părţilor este supusă verificării de către judecătorului de drepturi şi libertăţi.

Activitatea camerei preliminare vizează verificarea trimiterii în judecată și administrarea probelor sub aspectul legalității și totodată soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată și alte situaţii expres prevăzute de lege.

Privind măsurile preventive, față de vechiul cod, au fost eliminate interdicţiile de a părăsi localitatea sau ţara, în schimb a apărut o nouă măsură, arestul la domiciliu. Astfel, măsurile preventive actuale sunt: reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune, arestul la domiciliu și arestarea preventiva.

Reținerea se dispune pe o durată de cel mult 24 de ore cu privire sau suspect sau inculpat, poate fi luată numai după audierea suspectului sau inculpatului, în prezenţa avocatului ales ori numit din oficiu.

Controlul judiciar se poate dispune față de inculpat, după audiere și numai în prezenta avocatului, si presupune respectarea unor obligații prevăzute în art. 215 Noul C.proc. pen. Controlul judiciar pe cauţiune presupune depunerea unei cauţiuni de cel puţin 1.000 lei care se determină în raport cu gravitatea acuzaţiei, situaţia materială şi obligaţiile legale ale inculpatului. Totodată inculpatul trebuie să respecte obligațiile prevăzute la art. 215.

În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar și a celui pe cauțiune, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, se poate dispune înlocuirea controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. Într-o asemenea situație, cauțiunea se confiscă.

Măsura arestului la domiciliu constă conform art. 221 Noul Cod Proc. pen. în obligaţia impusă inculpatului, pe o perioadă determinată, de a nu părăsi imobilul unde locuieşte fără permisiunea organului judiciar şi de a se supune unor restricţii stabilite de acesta.

Arestul la domiciliu se dispune cel mult pentru 30 de zile în cursul urmăririi penale, cu prelungire numai în caz de necesitate, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile, durata maximă în cursul urmăririi penale fiind de 180 de zile.

Pe durata arestului la domiciliu inculpatul poate fi obligat să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *