Insolventa


Procedura insolvenței conform legii nr. 85/2006

  • Reorganizare judiciară, în vederea achitării datoriilor debitorului, conform unui program de plată a creanţelor prestabilit.Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, împreună sau separat :
  • a) restructurarea operaţională şi sau financiară a debitorului;
  • b) restructurarea coporativă prin modificarea structurii de capital social;
  • c) restrângerea activităţii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;
  • Procedura falimentului, acea măsură de insolvenţă concursuală colectivă şi egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care a fost înmatriculat.

CONTACTEAZA-NE!
+4021 323 11 60